Et viktig skritt nærmere EU-tilpasset bærekraftsrapportering i Norge

Regjeringen har fremmet en lovproposisjon om gjennomføring av EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i Norge. Lovforslaget sikrer at reglene kommer på plass innen fristen. Store norske foretak skal nå avgi revisorattestert bærekraftsrapportering etter felles europeiske standarder.

Publisert:
Revisorforeningen_ansattportretter_Bow-19-Kjersti.jpg
- Krav om uavhengig attestasjon av selskapenes bærekraftsinformasjon gir trygghet for at informasjonen som gis er til å stole på, sier Kjesti Okstad, direktør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen.

 - Lovreglene vil sikre betydelig bedre tilgang på pålitelig, relevant og sammenlignbar informasjon om vesentlige miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG) i store og noterte foretak, sier fagdirektør i Revisorforeningen Kjersti Okstad. Det nye regelverket legger også et godt grunnlag for bedre bærekraftsrapportering fra små og mellomstore foretak som kan anvende anerkjente prinsipper på frivillig grunnlag.

Bærekraftsrapportering av god kvalitet er en forutsetning for at investeringer skal kunne styres i retning av mer bærekraftig virksomhet, og slik muliggjøre at privat kapital bidrar til å finansiere de enorme investeringene som er nødvendige for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn. Pålitelig bærekraftsrapportering har også stor betydning for at andre interessenter skal kunne ta velinformerte beslutninger og påvirke bedriftene i bærekraftig retning.

- Det er klart at de nye kravene vil innebære et stort løft for bedriftene som skal følge dem, sier Okstad. Det er etter vårt syn like fullt viktig at reglene kommer på plass i Norge, og at tidsplanen i EU følges også i Norge. Det er derfor gledelig at Regjeringens lovforslag fremmes i god tid til å rekke fristen i direktivet 6. juli.

- Krav om uavhengig attestasjon av selskapenes bærekraftsinformasjon gir trygghet for at informasjonen som gis er til å stole på. Revisorattestasjon er etter vår vurdering det viktigste grepet i den nye reguleringen for å sikre at brukerne kan ha tillit til bærekraftsrapporteringen, fortsetter Okstad.

Temaside om de nye lovreglene

Revisorforeningens temaside "Nye lovregler om bærekraftsrapportering" gir vi en oversikt over de kommende lovreglene. Temasiden er tilgjengelig for alle. I tillegg jobber vi med en side med ofte stilte spørsmål som vil bli tilgjengelig for medlemmene.