Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen.

Publisert:
Per - ute HI 100 - 1200px.jpg
Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Mindre enn to år etter at Stortinget sist vedtok endringer i revisjonsplikten varsler regjeringen nye endringer. Det sies ingenting konkret om nivå.

Svekker tillitssamfunnet - Norges fremste konkurransefortrinn

- Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Det er uansvarlig å eksperimentere med en slik fundamental verdi for landet vårt. At slike endringer blir bestemt uten konsekvensutredninger, er heller ikke tillitvekkende, sier Hanstad.

På oppdrag fra Revisorforeningen gjennomførte Opinion i 2018 en tillitsundersøkelse hvor 800 ledere i norske selskaper ble spurt om hvilke forhold som er viktig for tillit.

- Hele 85 prosent av de spurte svarte at det var viktig for tilliten at virksomhetene hadde reviderte regnskaper. Dette er helt naturlig - revisors faglige kompetanse og uavhengige rolle gjør at de kan ha ubetinget tillit til selskapets rapportering, sier Hanstad.

Manglende rolleforståelse

- Knytningen regjeringen gjør til autorisert regnskapsfører som forutsetning for å slippe revisjon, vitner om manglende rolleforståelse. En regnskapsfører utfører en tjeneste på vegne av selskapet, mens revisor gir en uavhengig bekreftelse av regnskapet. Enten forstår ikke regjeringen sammenhengen mellom uavhengig kontroll og tillit, eller så synes de faktisk ikke dette er så viktig, sier Hanstad.

Et tilbakeslag i kampen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet

- Regjeringen sier de vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Spørsmålet er da hvorfor de aktivt undergraver et av de viktigste virkemidlene samfunnet har til å bekjempe dette, sier Hanstad. Det kan ikke herske tvil om at revisjon bidrar sterkt både til bedre kontroll, bedre regnskapskvalitet og et riktigere skattegrunnlag.

Den svenske Ekobrottsmyndigheten, som tilsvarer norske Økokrim, ga i 2016 ut en rapport som oppsummerte erfaringene etter avskaffelsen av revisjonsplikt for små selskaper i Sverige i 2010. De konkluderte med at «Fravær av kontroll utnyttes målrettet av kriminelle" og at "selskaper uten revisor er overrepresentert blant dem som begår økonomisk kriminalitet".