Finanstilsynet om opphør av overgangsordningen - revisorer uten revisorregisternummer

Finanstilsynet har kommet med svar på noen praktiske spørsmål i forbindelse med utløp av overgangsordningen for statsautoriserte revisorer uten revisorregisternummer. Svarene gjengis i denne artikkelen.

Publisert:

Artikkelen på Finanstilsynets nettsider

Statsautoriserte revisorer som ikke har søkt om revisorregisternummer innen 31. desember 2023 vil anses som å ha deponert sin godkjenning. Disse revisorene vil bli slettet fra Revisorregisteret og vil ikke lenger kunne benytte tittelen statsautorisert revisor.

Om overgangsordningen

Etter forrige revisorlov var alle godkjente revisorer oppført i Revisorregisteret. Alle kunne benytte revisortittelen, men bare de som hadde revisorregisternummer kunne påta seg revisjonsoppdrag. Etter gjeldende revisorlov er det bare revisorer som har rett til å påta seg revisjonsoppdrag som skal være oppført i Revisorregisteret. Disse er tildelt et revisorregisternummer. Overgangsordningen har gjort at revisorer står i Revisorregisteret med rett til å bruke tittelen statsautorisert revisor, selv om de ikke har rett til å påta seg revisjonsoppdrag. Disse er ikke tildelt et revisorregisternummer.

Overgangsregelen følger av revisorloven § 16-2 annet ledd (lovdata).

Se informasjon om vilkårene for å søke om revisorregisternummer etter overgangsordningen:

 

Hva skjer hvis du ikke har søkt om revisorregisternummer senest 31. desember 2023

Godkjenningen din som statsautorisert revisor vil bli automatisk deponert, se forklaring på deponering nedenfor. Finanstilsynet vil ikke sende brev til den enkelte revisor om deponeringen. Det vil ta noe tid før Revisorregisteret blir oppdatert, så registeret vil kunne vise revisorer som ikke har revisorregisternummer. Før Revisorregisteret er oppdatert, vil ikke Finanstilsynet håndheve forbudet mot bruk av revisortittelen.

Kan du søke selv om du ikke har mottatt kursarrangørens bekreftelse

Hvis du søker i 2023, er det er bare etterutdanning som er gjennomført før 1. januar 2024 som gir grunnlag for tildeling av revisorregisternummer. Hvis du har gjennomført etterutdanning som oppfyller lovkravet i 2023, men venter på bekreftelse fra arrangøren, kan du søke i 2023 og ettersende dokumentasjonen så snart den er mottatt.

Hva skjer hvis du har sendt inn søknad om revisorregisternummer senest 31. desember 2023, men ikke fått svar

Finanstilsynet rekker ikke å behandle alle søknadene som er mottatt i 2023 før årsslutt. Har du før fristen sendt inn søknad som du mener oppfyller kravene, vil du kunne benytte tittelen statsautorisert revisor mens søknaden er under behandling. Du har fortsatt ikke rett til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon eller revisorbekreftelser.

Hva skjer når din søknad om revisorregisternummer er behandlet

Blir søknaden innvilget, får du tildelt et revisorregisternummer. Du har da rett til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon og revisorbekreftelser, og du kan fortsette å benytte tittelen statsautorisert revisor.

Blir søknaden avslått fordi vilkårene for tildeling av revisorregisternummer ikke er oppfylt, vil revisorgodkjenningen bli deponert. Du kan da ikke lenger benytte tittelen statsautorisert revisor. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt søke om ny godkjenning etter deponeringsordningen, se forklaringen nedenfor.

Hva innebærer deponering

Deponering er tilbakelevering av godkjenningen som statsautorisert revisor. Deponeringen gjør at du ikke lenger vises i Revisorregisteret som er en del av Finanstilsynets virksomhetsregister. Du har dermed ikke rett til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon eller revisorbekreftelser, og du kan ikke benytte tittelen statsautorisert revisor. Etter at godkjenningen er deponert kan du når som helst søke om ny godkjenning som statsautorisert revisor. Vilkårene er at du oppfyller kravet til skikkethet og minstekravet til etterutdanning.

De samme vilkårene gjelder både før og etter 1. januar 2024. Etterutdanningen skal være gjennomført enten de tre foregående kalenderårene, eller inneværende år og de to foregående kalenderårene. Dette innebærer at hvis du søker i 2023, må du dokumentere 120 etterutdanningstimer for årene 2021-2023 eller 2020-2022. Hvis du søker i 2024, må du dokumentere 120 etterutdanningstimer for årene 2022-2024 eller 2021-2023. 

Se vilkår for ny godkjenning:

 

Opplysninger i Finanstilsynets virksomhetsregister

Revisorregisteret er en del av Finanstilsynets virksomhetsregister. Først når Finanstilsynet har behandlet alle søknadene som er mottatt før 1. januar 2024, vil Finanstilsynets virksomhetsregister være oppdatert.