Fra neste år må skattemeldingen leveres digitalt via årsoppgjørsprogram

Fra 2024 vil det være obligatorisk for alle selskaper å sende inn skattemeldingen for inntektsåret 2023 ved hjelp av et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Dette gjelder også ansvarlige selskaper som må sende inn selskapsoppgave.

Publisert:

Den 24. august 2023 sendte Skatteetaten et informasjonsbrev via Altinn til nær 33 000 selskaper. Brevet informerer om at disse selskapene fra og med inntektsåret 2023 må endre hvordan de sender inn skattemeldingen. Selskapene det gjelder har tidligere benyttet seg av den eldre skjematjenesten i Altinn for inntektsåret 2022. 

I sitt informasjonsbrev påpeker Skatteetaten at erfaringen tilsier at en systembasert rapportering ofte resulterer i en enklere, raskere, og mer korrekt innlevering av skattemeldingen. 

Endringen i innsendingsmetode er formelt forankret i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-8.