ISSA 5000 - attestasjon av bærekraftsrapportering

IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har nå sendt på høring standard for attestasjon av bærekraftsrapportering (ISSA 5000). Høringsfristen er 1. desember 2023.

Publisert:

Den foreslåtte ISSA 5000 er et viktig steg for å øke tilliten til bærekraftsrapportering. Tilliten til selskapsrapportering, både den finansielle og bærekraftsrelaterte, er høyere når den attesteres av en uavhengig part som benytter globalt annerkjente standarder utviklet i allmenhetens interesse.

Den foreslåtte standarden, ISSA 5000, er en prinsippbasert standard, som er utviklet både for moderat og betryggende sikkerhet og kan benyttes både for utvalgte rapporteringsemner eller hele bærekraftsrapporteringen.

Standarden er utviklet for å kunne benyttes på alle rapporteringsrammeverk, inkludert rapporteringen som blir implementert i Norge og EU.

Høringsfristen for den foreslåtte standarden er 1. desember 2023 og endelig standard vil fastsettes innen utgangen av 2024.

Lenker til den foreslåtte standarden, webinarer og annet materiell om standarden:

Revisjonskomiteen vil jobbe med innspill til den foreslåtte standarden, om du har kommentarer, eller innspill send de til [email protected].