Kostsatser for reiser i utlandet

Statens satser for dekning av udokumenterte utgifter til kost på reise utenfor Norge for 2024 er klare.

Publisert:

Nytt av året er at for mange av landene er satsene angitt i lokal valuta.

Satsene fremgår av vedlegget (PM-2023-19)

Skattemessig behandling

Den trekkfrie og skattefrie delen av godtgjørelse er fastsatt av Skattedirektoratet i den såkalte «satsforskriften»,  som gjelder både for reiser innenlands og utenlands. Mottatt godtgjørelse som overstiger satsen etter satsforskriften er skattepliktig arbeidsinntekt og inngår i grunnlaget for forskuddstrekk.