Endringer i særavtalen for reiser fra 2024

Bilgodtgjørelsen øker til kr 4,90, mens diettsatsen for reise med overnatting øker til kr 940.

Publisert:

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene i staten er blitt enige om følgende nye satser i «særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» gjeldende fra 1. januar 2024:

Bruk av egen bil

  • Satsen for kilometergodtgjørelse: kr 4,90 pr. km.

Dette er en økning på 42 øre fra kr 4,48. Satsen gjelder for kjøring både innenlands og utenlands.

Utgifter til kost innenlands

Arbeidstaker kan få dekket utgifter til kost på reise over 15 km og som varer utover 6 timer. Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 940
  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 369
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 686

De øvrige satsene er ikke endret.

Skattemessig behandling

Den trekkfrie og skattefrie delen av godtgjørelse er fastsatt av Skattedirektoratet i den såkalte «satsforskriften». Mottatt godtgjørelse som overstiger satsen etter stasforskriften er skattepliktig arbeidsinntekt og inngår i grunnlaget for forskuddstrekk.