Ny revisorlov trer i kraft 1.1.2021 - webinar

Den nye revisorloven skal tre i kraft 1. januar 2021. Vi arrangerte 25. november et webinar om hva overgangen fra gammel til ny revisorlov vil bety for deg. Se opptaket her.

Publisert:

Stortingets lovvedtak ble sanksjonert av Kongen i Statsråd den 20. november. Loven får tittelen «lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven)».

Her kan du lese mer om den nye revisorloven.