Overvåkers rolle i henhold til finansforetaksloven

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra revisjonsselskapene har utarbeidet en veiledning for utøvelse av gransker rolle etter finansforetaksloven § 11-14.

Publisert:

Formålet med veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen av rollen som overvåker av kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, jf. finansforetaksloven § 11-14. Veiledningen er gjennomgått med Finanstilsynet.