Revisorforeningen blir segmentansvarlig for revisjonsbransjen

Revisorene har et felles behov for informasjon fra Skatteetaten. Når vi inngår segmentsamarbeid, vil Skatteetaten opprette felles delingstjenester for virksomhetene i segmentet. Forenklet sagt blir datadelingen og tilgangen lik for alle revisorene i Norge når det gjelder de enkelte revisjonsklientene.

Publisert:

Med Revisorforeningen i en ledende rolle som segmentansvarlig kan bransjen dra nytte av en enhetlig stemme som kan representere og forsvare revisjonsbransjens interesser på en profesjonell og troverdig måte.

Med et segmentsamarbeid vil Skatteetaten opprette felles delingstjenester for virksomheter i revisjonsbransjen. Et segmentsamarbeid forenkler samarbeidet og effektiviserer prosessen for bransjen, og for skatteetaten. Arbeidet koordineres av Revisorforeningen som opptrer som en representant for gruppen i dialogen med Skatteetaten og vil legge premissene for behovet til bransjen.

Revisorforeningen har en dyp forståelse av revisjonsbransjen, og innsikt i både tekniske aspekter og bransjens utfordringer. Som segmentansvarlig kan foreningen utnytte denne kunnskapen til å fremme beste praksis og sikre kvalitet i revisjonsarbeidet og samtidig bidra til at skatteetaten leverer løsninger som best mulig svarer til bransjens behov.

Som segmentansvarlig kan Revisorforeningen også fungere som en brobygger mellom ulike aktører i bransjen, fra små uavhengige revisjonsfirmaer til store internasjonale selskaper, og sikre samarbeid og kunnskapsdeling.

Revisorforeningen har allerede et sterkt engasjement i opplæring og etterutdanning av revisorer. Som segmentansvarlig kan vi ytterligere styrke og koordinere disse initiativene for å sikre at revisorer i Norge opprettholder høy faglig kompetanse.

Vi ser også at revisjonsbransjen står overfor en rekke fremtidige utfordringer, fra teknologisk utvikling til endringer i internasjonale standarder. Revisorforeningen, med sin brede ekspertise og nettverk, er ideelt plassert for å lede bransjen gjennom disse endringene også i en rolle som segmentansvarlig.

Om du er nysgjerrig på segmentsamarbeid eller kunne tenke deg å bidra er det bare å kontakte fagsjef Ruben Bjerketveit.

Ruben

Bjerketveit

Fagsjef revisjon
400 33 430 [email protected]