Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag

Tirsdag ble Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag overlevert næringsministeren. Forslagene er innenfor regnskap, skatt, tilsyn, rapportering og aksjeloven.

Publisert:

Regjeringen har fortsatt stort fokus på forenklinger. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler at selv om de har nådd målet på 15 milliarder kroner i årlige forenklinger, vil de fortsette å kutte kostnader for næringslivet. Det nye målet er å forenkle for 10 milliarder kroner fram til og med 2021. Næringsministeren inviterte derfor Revisorforeningen og enkelte andre organisasjoner til å komme med forslag til forenklinger.

Revisorforeningens tar opp igjen forslaget om at det bør åpnes for avvikende regnskapsår. Videre at det bør bli bedre sammenheng mellom begreper og definisjoner i de forskjellige regelverk, slik som regler for fradragsføring av tap på fordringer. Vi foreslår at tilsyn med bedriftene samordnes som ett tilsyn - for eksempel benevnt «Bedriftstilsynet». Bedriftstilsynet får så ta med seg den kompetanse de trenger for å gjennomføre tilsyn én gang hos en bedrift i stedet for å komme etter hverandre. Andre forslag er oppheving av beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret, endring av reglene for godtgjørelser og lån fra aksjeselskaper. Les hele brevet her.