Skatteetatens informasjonsmøte om ny skattemelding for selskap

RF-skjemaene for skatt er historie og denne våren må alle selskaper levere den nye skattemeldingen gjennom et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram. Nå kan du se opptak fra Skatteetatens digitale informasjonsmøte om ny skattemelding 23. januar. Ruben Bjerketveit i Revisorforeningen kommer med gode råd til oss revisorer i siste del.

Publisert:

Den nye skattemeldingen innebærer en rekke endringer og forbedringer som vil påvirke deg som er regnskapsfører eller revisor.

Skattetaten har derfor arrangert et informasjonsmøte om den nye skattemeldingen, hvor du får vite mer om bakgrunnen, innholdet og hjelpemidlene som finnes på skatteetaten.no. Du får også høre om erfaringer fra skattemeldingsperioden i fjor, demonstrasjon av revisors signatur og utskrift, og hvordan valideringstjenesten fungerer. I tillegg deler Revisorforeningen og Regnskap Norge sine synspunkter og tips.

Informasjonsmøtet består av to deler: en overordnet del som varer ca. 25 minutter, og en fordypningsdel som varer ca. 1 time og 25 minutter.

Skatteetaten åpner for innsending 8. februar 2024. De fleste systemleverandørene forventes å være klare med mye til da, men det kan være lurt å sjekke med systemleverandørene om når løsningene er klare.

Noen tips:

  • Legg en plan
  • Sett av ekstra tid i år, for å ta høyde for at det tar lenger tid første året 
  • Kom i gang tidlig, og ha fokus på å bidra til en god og effektiv prosess
  • Identifiser mulige utfordringer, ha god dialog med kunde/regnskapsfører og aktuelle systemleverandører
  • Avtal frister med regnskapsfører/kunde
  • Del gode råd med kollegaer

Har du som er medlem innspill til oss i Revisorforeningen, send gjerne inn via Faglig veiledningstjeneste - Fagområde: Innspill