Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon.

Publisert:

Så langt er om lag 50 aksjeselskaper og nærmere 300 bekreftelser av aksjeinnskudd berørt av dette. Det er en liten gruppe personer står bak disse meldingene, hvor regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd på grunnlag av falske bankbekreftelser. Så langt er det ikke registrert tilfeller der revisor har bekreftet aksjeinnskudd på forfalsket dokumentasjon.

I lys av dette oppfordrer vi til å være særlig oppmerksomme når aksjeinnskudd skal bekreftes.

Innholdet i meldingene varierer, men noen kjennetegn inkluderer: 

  • Manglende samsvar mellom foretaksnavn og den aktiviteten foretaket skal drive med
  • I hovedsak lokalbanker som er utnyttet i dokumentfalsk eller forfalskning
  • Aktivitet/bransje beskrevet på engelsk
  • Ufullstendig forretningsadresse
  • Innsender er enestyre i foretaket
  • Ikke geografisk begrenset til noen deler av landet.
  • Foretaksnavnene kan fremstå som meget generiske

Dersom revisor eller regnskapsfører under sitt arbeid med å bekrefte innbetalt aksjeinnskudd avdekker forsøk på hvitvasking ved at kunden har oppgitt falske opplysninger eller økonomisk kriminalitet for øvrig, skal Økokrim varsles gjennom Melding om mistenkelig transaksjon (MT-0002). Kunden eller tredjepersoner skal ikke gjøres kjent med varsel eller etterforskning, og rapporteringspliktige skal ikke bidra til å gjennomføre mistenkelige transaksjoner før Økokrim er underrettet. Revisor kan selv underrette politiet om forhold som gir til mistanke om straffbar handling.