Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 21 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Merverdiavgift ved salg av vare i utlandet

  Et norsk selskap har kjøpt varer i ett EU-land som det har levert til en kunde i ett annet EU-land. Varene har ikke vært innom Norge, men er levert direkte fra en EU-stat til en annen EU-stat. Det er blitt lagt på VAT på fakturaen til det norske selskapet. Er det riktig at det skal være VAT på...

  Avgift 01.07.2016

 • Frivillig registrering og fakturering

  En virksomhet er frivillig registrert for utleie av næringsbygg. Skal alle leietakerne faktureres med merverdiavgift?

  Avgift 01.07.2016

 • Justeringsavtale og husleie ved fisjon

  En eiendom som lå i selskap A blir skilt ut i eget nystiftet eller eksisterende eiendomsselskap (selskap B). Selskap B skal deretter leie ut eiendommen til selskap A. Hvordan skal husleien behandles det året fisjonen skjer? Kan det inngås avtale om justering?

  Avgift 01.07.2016

 • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

  Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

  Avgift Foretaksrett 28.04.2021

 • Manglende dokumentasjon av justeringsforpliktelser

  Et selskap som driver med investering og utleie av fast eiendom har ikke utarbeidet oversikt over justeringsforpliktelser. Selskapet har delt omsetning innenfor og utenfor avgiftsområdet. Det er foretatt vesentlige påkostninger de senere år, men det er ikke endringer av betydning knyttet til...

  Avgift Revisjon 27.06.2019

 • Arv - skattemessig kontinuitet og dokumentavgift

  Stein og Reidar er brødre og arver sin far. Faren etterlater seg en bolig og et næringsbygg. Boligen og næringsbygget er verdt åtte millioner kroner hver. Brødrene blir enige om at Stein får boligen og Reidar får næringsbygget. Faren bodde i boligen til det siste, og han kunne ha solgt den...

  Avgift Skatt 11.10.2017

 • Fakturering av revisjonshonorar

  Når må revisjonshonorar faktureres?

  Avgift Bokføring Selskapsrapportering 06.07.2016

 • Ajourhold

  Et selskap bokfører alle bilag løpende, men selskapet har ikke foretatt løpende avstemming av reskontro og bank. Rapporter som har gått til styret har blitt justert for usikkerheter, slik at disse i sin vesentlighet har vært riktige. Ved årets slutt er alt avstemt. Er dette brudd på ajourholdspli...

  Avgift Bokføring Selskapsrapportering 06.07.2016

 • Avgiftsgrunnlaget og merverdiavgift i utenlandsk valuta

  Kan avgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften oppgis i utenlandsk valuta til kursen på fakturatidspunktet i stedet for norske kroner?

  Avgift Bokføring Selskapsrapportering 06.07.2016

 • Fritak for dokumentavgift ved omdanning med skattemessig kontinuitet

  Kan et «tomt» ansvarlig selskap som kun er hjemmelshaver til en tidligere solgt eiendom, foreta en skattefri omdanning til aksjeselskap uten at dette utløser plikt til å betale dokumentavgift? Planen er å fusjonere det omdannede hjemmelsselskapet med aksjeselskapet som eier eiendommen.

  Avgift Foretaksrett Skatt 01.07.2016