Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 22 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Tidspunkt for innberetning av merverdiavgift for bygge- og anleggsarbeid

  Entreprenør har fakturert for utført arbeid. Det har oppstått uenighet med oppdragsgiver og saken skal løses i rettsapparatet. Merverdiavgift er allerede innberettet ved fakturering, men fakturaene vil ikke bli betalt før saken er avgjort. Kan entreprenøren kreditere omtvistet beløp og fakturere...

  Avgift Bokføring 18.09.2023

 • Leietakers justeringsplikt for påkostninger leide lokaler

  I forbindelse med leie av lokaler har leietaker bekostet lokalet for å tilpasse lokalet til egen virksomhet. Leiekontrakten var opprinnelig inngått for fem år og leietaker får ikke forlenget avtalen. Når leiekontrakten er begrenset til fem år, og leietaker aktiverer og avskriver investeringen ove...

  Avgift 26.03.2023

 • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

  Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

  Avgift Foretaksrett 28.04.2021

 • Fusjon - overdragelse av justeringsforpliktelse

  Et bygg som det er knyttet en justeringsforpliktelse til skal i forbindelse med fusjon overføres til et foretak som før fusjonen ikke er registret i merverdiavgiftsregisteret.  Vil justeringsforpliktelsen overføres automatisk eller må det sendes melding om dette?

  Avgift 21.10.2020

 • Konkurs og justering av merverdiavgift

  Hvilke regler gjelder for justeringsplikt når utleier eller leietaker går konkurs?

  Avgift 23.03.2020

 • Manglende dokumentasjon av justeringsforpliktelser

  Et selskap som driver med investering og utleie av fast eiendom har ikke utarbeidet oversikt over justeringsforpliktelser. Selskapet har delt omsetning innenfor og utenfor avgiftsområdet. Det er foretatt vesentlige påkostninger de senere år, men det er ikke endringer av betydning knyttet til...

  Avgift Revisjon 27.06.2019

 • Ansvar for utenlandske aktørers merverdiavgift

  Et norsk selskap har mottatt faktura fra utenlandsk foretak for byggearbeider utført i Norge. Det utenlandske foretaket har ikke beregnet merverdiavgift på fakturaen. Kan det norske selskapet komme i noe form for ansvar i denne forbindelse?

  Avgift 06.11.2018

 • Frivillig registrering og utgifter til nye lokaler

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie vil utvide virksomheten med nye lokaler. Selskapet har kostnader til advokat som skal hjelpe dem med oppkjøp og utleie. Det blir ikke noe av oppkjøpet. Kan selskapet føre merverdiavgiften til fradrag som inngående avgift?

  Avgift 21.10.2018

 • Tomme lokaler og merverdiavgift

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie av lokaler har hatt tomme lokaler en stund. Hvis de pusser opp lokalene før de leier ut til avgiftspliktige leietakere, kan de da få fradrag for inngående merverdiavgift?

  Avgift 19.03.2018

 • Arv - skattemessig kontinuitet og dokumentavgift

  Stein og Reidar er brødre og arver sin far. Faren etterlater seg en bolig og et næringsbygg. Boligen og næringsbygget er verdt åtte millioner kroner hver. Brødrene blir enige om at Stein får boligen og Reidar får næringsbygget. Faren bodde i boligen til det siste, og han kunne ha solgt den...

  Avgift Skatt 11.10.2017