Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 320 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Overgang fra små til øvrige foretak - pensjon

  Et foretak som tidligere har vært et lite foretak etter regnskapsloven § 1-6, har vokst og er ikke lenger lite. Selskapet har en ytelsesordning for sine ansatte dekket i et livsforsikringsselskap. Som følge av at selskapet ikke lenger er lite, må ytelsesordningen balanseføres. Selskapet ønsker at...

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Utgifter ved kjøp og salg av aksjer

  Er kurtasje og provisjoner til megler i forbindelse med kjøp av aksjer en del av anskaffelseskost, eller kan det kostnadsføres regnskapsmessig? Hvordan skal kurtasje knyttet til salg av aksjer behandles?

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Omarbeiding av finansielle leieavtaler ved overgang fra små til øvrige foretak

  Et selskap har gått over fra å være klassifisert som lite selskap, til å bli et mellomstort selskap fra og med 20X5. Selskapet har finansielle leieavtaler som ikke har vært balanseført. Overgangen til mellomstort selskap medfører at de finansielle leieavtalene må balanseføres. Medfører endringen ...

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Gave fra aksjeselskap til idrettslag

  Kan eneaksjeeieren i AS X gi én million kroner i gave til idrettslaget uten noen skattemessige konsekvenser for han? Han var i sine yngre dager aktiv i idrettslaget, men er nå pensjonist og ønsker å gi noe tilbake. Utover dette har han eller hans nærstående ingen tilknytning til idrettslaget.

  Skatt 22.03.2018

 • Formuesverdsettelse når aksjeselskap eier fritidsbolig

  Et aksjeselskap eier fem fritidsleiligheter. Inntektene fra utleien beskattes som næringsinntekt, men hvordan skal formuesverdien av leilighetene fastsettes, som fritidsbolig eller næringseiendom?

  Skatt 20.03.2018

 • Ladestasjon for el-bil

  Nora er ansatt og har fri el-bil. Hun har mulighet for å lade bilen på arbeidsstedet. Slik lading er skattefri for Nora. Hun har flyttet til ny bolig og arbeidsgiver tilbyr seg å dekke kostnadene med installasjon av ladestasjon der. Arbeidsgiver mener dette ikke kan være skattepliktig siden det...

  Skatt 20.03.2018

 • Tomme lokaler og merverdiavgift

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie av lokaler har hatt tomme lokaler en stund. Hvis de pusser opp lokalene før de leier ut til avgiftspliktige leietakere, kan de da få fradrag for inngående merverdiavgift?

  Avgift 19.03.2018

 • Renter på konsernbidrag

  Det kan kreves fradrag for konsernbidrag selv om det ikke overføres midler fra giverselskapet til mottakerselskapet. Det er tilstrekkelig at giverselskapet påtar seg en ubetinget forpliktelse til å yte beløpet på et senere tidspunkt. Er det plikt til å beregne renter på uoppgjort konsernbidrag?

  Foretaksrett 19.03.2018

 • Generalnota

  En næringsdrivende mottar hver måned en rekke fakturaer fra en leverandør. Ved månedens slutt mottas en oversikt som viser alt kjøpet i løpet av måneden. Denne oversikten benyttes som bokføringsbilag. Er dette tilfredsstillende eller må hver faktura bokføres?

  Bokføring Selskapsrapportering 19.03.2018

 • Integrert prosjektregnskap

  Er det krav om at et prosjektregnskap i bygg og anlegg må være en integrert del av bokføringen?

  Bokføring Selskapsrapportering 19.03.2018