Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 94 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Kreditt til aksjeeiere - konsernunntaket

  Gjelder konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2 når konsernspissen er et ansvarlig selskap?

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Lån mellom selskaper eid av samme person

  Tilfelle 1: Person A eier 100 % av AS B og 100 % av AS C. AS C skal yte lån til AS B. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7? Tilfelle 2: Person A eier Holding AS B 100 % som igjen eier Datter AS C 100 %. A eier i tillegg AS D 100 %. AS C skal yte et lån til AS D. Rammes dette låne...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Omfanget av aksjeloven § 3-8

  Aksjeselskap A eies av aksjeselskapene B (70 %) og C (30 %). B eies igjen av aksjeselskapet D (100 %). Det inngås en avtale mellom selskap A og D, som innholdsmessig omfattes av reglene i aksjeloven § 3-8. Må det utarbeides redegjørelse og fattes vedtak om godkjennelse av avtalen i generalforsaml...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Lån - konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2

  Holding AS har tre datterselskaper. Det er gitt lån mellom datterselskapene. Lånet kom inn under konsernunntaket i § 8-7 (3) nr 2 og lånet var derfor ikke omfattet av de særskilte reglene om kreditt til aksjeeier mv. Ved en etterfølgende fisjon av Holding AS kom de tidligere søsterselskapene ut a...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Omfattes lån til aksjonær av aksjeloven § 3-8?

  Selskapet har gitt et lån til personlig aksjonær. Skal det skrives en redegjørelse etter aksjeloven § 3-8?

  Foretaksrett Revisjon 23.02.2018

 • Skattefri omdanning og aksjeloven § 3-8, jf. §§ 2-4 og § 2-6

  Overføringen av virksomheten i enkeltpersonforetaket skal i vårt tilfelle skje uten kapitalforhøyelse til et aksjeselskap som er stiftet kontant. Vil overføringen være en avtale som omfattes av aksjeloven § 3-8?

  Foretaksrett 22.02.2018

 • Skjevdeling av utbytte over lenger tid

  Kan skjevdeling av utbytte mellom aksjeeiere avtales for lengre tid enn to år, jf. forbudet i aksjeloven § 8-3 annet ledd?

  Foretaksrett 21.02.2018

 • Tilbakebetaling av innbetalt overkurs etter aksjelovendringene i 2013

  Tilbakebetaling av innbetalt kapital er ikke skattepliktig. Er det spesielle forhold man må tenke på for å sikre at en utbetaling fra selskapet regnes som skattefri tilbakebetaling og ikke skattepliktig utbytte nå som innbetalt overkurs ikke lenger befinner seg på overkursfondet?

  Foretaksrett Skatt 20.02.2018

 • Tegning til pålydende og overkurs

  Er det noe i veien for at en eller flere av stifterne tegner seg til pålydende, mens andre tegner seg med overkurs? Må man først stifte selskapet til pålydende og gjennomføre en rettet emisjon med overkurs etter at selskapet er stiftet?

  Foretaksrett 15.02.2018

 • Omorganisering som i BFU 29/11

  Den personlige aksjonæren i et aksjeselskap ønsker å eie aksjene gjennom et holdingselskap. I BFU 29/11 ble en slik omorganisering gjennomført ved at aksjeselskapet først ble fisjonert i flere selskaper ved at de overtakende selskapene, heleid av de personlige aksjonærene, fikk hver sin fordring ...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 08.02.2018