Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 320 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Hva er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale?

  Hva er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale? Hvor lenge skal dette materialet oppbevares? Hvilke krav gjelder for oppbevaringen?

  Bokføring Selskapsrapportering 15.02.2021

 • Ny oppdragsansvarlig revisor – nytt engasjementsbrev?

  Vårt revisjonsselskap er valgt som revisor for ABC AS. En av våre oppdragsansvarlige revisorer har gått av med pensjon. Må det inngås ny engasjementsavtale med ABC AS som følge av at vedkommende ikke lenger er oppdragsansvarlig revisor for ABC AS?

  Revisjon 15.02.2021

 • Regnskapsføring for tidligere revisjonsklient

  Fra når kan revisor påta seg å føre regnskap for en klient som skal velge bort revisjon?

  Revisjon 15.02.2021

 • Holdingselskaper i revisjon

  Må holdingsselskaper som eier revisjonsselskaper selv være et godkjent revisjonsselskap? Kan det opprettes flere aksjeklasser i det operative revisjonsselskapet?

  Foretaksrett Revisjon 15.02.2021

 • Elektronisk signering av revisjonsberetning

  Revisorloven § 9-7 første ledd har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal være datert og signert av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om signering oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen?

  Revisjon 15.02.2021

 • Uavhengighet – revisjon av forening

  Jeg er blitt forespurt om å være revisor i den lokale idrettsforeningens hvor jeg er ordinært medlem og spiller «old boys»-fotball.  Kan jeg påta meg revisjonsoppdraget?  Kan jeg utføre revisjonen til rabattert pris eller uten honorar (pro bono)?

  Revisjon 15.02.2021

 • Uavhengighet – sponsing av idrettsforening

  Vårt firma er revisor for en idrettsforening som også har lag på profesjonelt nivå. Vi vurderer i den forbindelse å kjøpe noe reklameplass på klubbens stadion til neste år, da vi ser dette som en god profilering i byen vi driver vår virksomhet.  Vil det å kjøpe slike tjenester være i strid med ...

  Revisjon 15.02.2021

 • Krav til uavhengighet ved tingsinnskudd og gjeldskonvertering

  Trine er oppdragsansvarlig revisor i et revisjonsselskap. Selskapet er også autorisert regnskapsførerselskap, og har noen regnskapskunder. Trine mottar en forespørsel om å uttale seg om en kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd/konvertering av gjeld fra en av selskapets regnskapskunder (aksjeselskap...

  Foretaksrett Regnskapsfører Revisjon 15.02.2021

 • Opplysningsplikt til namsmannen

  Vi har blitt kontaktet av namsmannen vedrørende en ny kunde som har stiftet et AS ved hjelp av et betydelig tingsinnskudd. Vedkommende aksjonær har ifølge namsmannen flere uoppgjorte saker og namsmannen lurte på hvordan vedkommende kunne ha mulighet til å skyte inn så store verdier. I brevet fra...

  Revisjon 15.02.2021

 • Ulovlig lån skal motregnes mot utbytte - «andre forhold»?

  Må det inkluderes under «andre forhold» i revisjonsberetningen at selskapet har gitt et ulovlig lån til aksjonær selv om det er foreslått at lånet skal motregnes mot foreslått utbytte som er planlagt vedtatt i kommende generalforsamling?

  Revisjon 15.02.2021