Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 316 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Justeringsavtale og husleie ved fisjon

  En eiendom som lå i selskap A blir skilt ut i eget nystiftet eller eksisterende eiendomsselskap (selskap B). Selskap B skal deretter leie ut eiendommen til selskap A. Hvordan skal husleien behandles det året fisjonen skjer? Kan det inngås avtale om justering?

  Avgift 01.07.2016

 • Klassifisering av kjøpeutbytte i samvirkeforetak

  Vi reviderer et samvirkeforetak der det hvert år avsettes kjøpeutbytte (kjøpsbonus) til medlemmene. Hva er riktig klassifisering av denne ordningen? Kjøpeutbyttet er basert på hvert enkelt medlems kjøp (medlemsomsetning) gjennom året og er forhåndsgarantert i vedtekter og medlemsavtalen.

  Regnskap Selskapsrapportering 10.02.2015

 • Konsernbidrag til selskap som eier egne aksjer

  Morselskapet eier 89 % av aksjene i datter, minoritet eier 5 % og datterselskapet eier selv 6 % av sine egne aksjer. Kan morselskapet gi konsernbidrag til datter? Etter skatteloven § 10-4 må morselskapet eie mer enn ni tideler av aksjene i datterselskapet og ha en tilsvarende andel av stemmene.

  Skatt 13.03.2018

 • Formuesverdi av tilvirkningskontrakter

  Ved inntektsligningen skal byggmesteren beskatte tilvirkningskontrakter etter fullført kontrakt-metode, jf. skatteloven § 14-5 tredje ledd. Skal formuesverdien på side 4 i selvangivelsen beregnes på samme måte, dvs. at kontrakten verdsettes som egentilvirket vare, dvs. til tilvirkningsverdi?

  Skatt 01.07.2016

 • Nettopresentasjon av konsernbidrag eller utbytte og mellomværende i balansen

  Tilfelle 1: Et datterselskap har en fordring på sitt morselskap pr. 31.12.20x0. Datterselskapet avsetter konsernbidrag til morselskapet på grunnlag av balansen pr. 31.12.20x0. Konsernbidraget vedtas på den ordinære generalforsamlingen i 20x1 samtidig som at regnskapet vedtas. Kan konsernbidraget...

  Regnskap Selskapsrapportering 13.03.2018

 • Gavesalg med gevinst – personlig næringsvirksomhet

  Far driver næringsvirksomhet med utleie av et forretningsbygg på 1000 kvm. Bygget er anskaffet for mange år siden og saldoverdien er kr 200 000. Omsetningsverdien basert på takst er kr 3 mill. Far vurderer å overføre virksomheten til sin datter. Han ser for seg to alternativer: 1) Gi virksomheten...

  Skatt 01.07.2016

 • Gavesalg med tap - ikke-børsnoterte aksjer

  Far ønsker å overføre sine aksjer til sin datter. Hans inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er 200. Omsetningsverdien er 110. Han har et latent tap på aksjene på 90. Far ønsker å selge aksjene til datteren for 50. Hva blir datterens inngangsverdi og skjermingsgrunnlag og hva blir skattemessig...

  Skatt 01.07.2016

 • Gave og gavesalg med gevinst - ikke-børsnoterte aksjer

  Far ønsker å overføre sine aksjer til sin datter. Hans inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er 200 og omsetningsverdien er 700. Far vurderer følgende: 1) Gi aksjene i gave til datteren 2) Selge aksjene til datteren for 300 3) Selge aksjene til datteren for 150 Hva blir datterens inngangsverdi og...

  Skatt 01.07.2016

 • Spesifikasjon av ytelser til daglig leder

  1) Ordlyden i regnskapsloven § 7-44 første ledd for små foretak er at de samlede ytelsene til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, skal oppgis. Vi er kjent med at bestemmelsen ikke innebærer at ytelsene må...

  Regnskap Selskapsrapportering 20.01.2020

 • Ytelser til ledende personer mv. – negativ bekreftelse

  Et selskap, i gruppen små foretak etter regnskapslovens definisjon, har ikke ytelser til ledende personer. Må det opplyses om dette, såkalt negativ bekreftelse?

  Regnskap Selskapsrapportering 20.01.2020