Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Bokføring

 • Søknader om dispensasjon

  Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven skal sendes til Skattekontoret, Divisjon Brukerdialog.

  03.07.2019

 • Øreavrunding av vederlag

  Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet.

  17.06.2019

 • SAF-T filen fra kassasystemet

  Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format.

  24.01.2019

 • Oppdatert sjekkliste bokføring

  Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste bokføring pr. 1.1.2019. Nye regler om kassasystemer er innarbeidet.

  09.01.2019

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

  14.12.2018

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019. Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene.

  20.11.2018

 • Papirkvittering ikke lenger et krav

  Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten.

  23.09.2018

 • Endringer i bokføringsforskriften mv.

  Revisorforeningen støtter flere av forslagene til endinger i bokføringsforskriften, men er samtidig forundret over hvor få og uvesentlige endringer Finansdepartementet foreslår på det området som har vist seg å ha et betydelig potensiale for forenklinger.

  11.08.2016