Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Bokføring

 • SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

  SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

  30.10.2017

 • Idrettslag med kiosksalg

  Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.

  10.10.2017

 • Vil oppheve dekning av diett etter sats

  For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves.

  05.04.2017

 • Krav til kassasystem

  Det er i utgangspunktet leverandører som er tillagt ansvar for at hele kassasystemet er i samsvar med regelverket.

  06.02.2017

 • Momskompensasjon og sosiale boliger

  Den som søker momskompensasjon for utleie av boliger må dokumentere kravet med kommunale vedtak om innvilgelse av omsorgstjenester eller dokumenter med tilsvarende presisjonsnivå.

  23.12.2016

 • Endringer i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift

  GBS 9 endres med virkning fra 1. januar 2017 som følge av at foretakene heretter selv både skal beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer, tilhørende endringer i bokføringsforskriften og ny skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding).

  22.12.2016

 • Tvangsmulkt

  Tvangsmulkt kan ilegges skattepliktige og oppgavepliktige fra 1. januar 2017 dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide.

  12.12.2016