Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Bokføring

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

  14.12.2018

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019. Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene.

  20.11.2018

 • Papirkvittering ikke lenger et krav

  Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten.

  23.09.2018

 • Høringssvar endringer i bokføringsforskriften

  Enkelte av de foreslåtte endringene er en tilpasning til de foreslåtte endringer til kassasystemforskrifta av 23. mars 2018. Revisorforeningen støtter disse forslagene. Samtidig er det en utfordring at bokføringsreglene endres flere ganger i løpet av kort tid. Noen av endringene er nye krav hvor utgiftene til endringer av systemer ikke er uvesentlige. Andre endringer er nødvendige forenklinger. Vi ber departementet påse at endringer i reglene ikke påfører de bokføringspliktige utgifter som kunne vært unngått.

  10.07.2018

 • Rabattordninger og MVA

  Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort.

  19.06.2018

 • Høring – endringer i kassasystemforskrifta

  De foreslåtte endinger i kassasystemforskrifta er for en stor del presiseringer av gjeldende rett, samt endringer som er foreslått for å harmonisere med annet regelverk. Revisorforeningen støtter de forslag som er tatt opp i høringsnotatet. Vi mener imidlertid at det er vesentlig større behov for andre og umiddelbare endringer i forskriften. Vi mener at kravet om at det ikke skal være mulig å avslutte et salg uten å skrive ut salgskvittering på papir må oppheves.

  28.05.2018

 • Vi trenger dine innspill til forenklinger

  Finansdepartementet og Skattedirektoratet har gått sammen om et prosjekt for å forenkle skatte- og avgiftsreglene. Revisorforeningen er invitert til å gi innspill og ønsker gjerne hjelp fra deg som vet hvor skoen trykker.

  20.04.2018

 • SAF-T-formatet fastsatt av Skattedirektoratet

  Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

  27.03.2018

 • Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

  Bokføringsforskriften er endret med virkning fra 12. mars 2018 slik at det kan foretas samfakturering innen kraftbransjen uten at det krever særskilt dispensasjon fra Skattedirektoratet.

  13.03.2018

 • SAF-T fra 2020

  Bokføringspliktige må fra 1. januar 2020 gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form SAF-T.

  24.12.2017

 • SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

  SAF-T (standard dataformat) vil tre i kraft 1. januar 2020. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

  30.10.2017

 • Vil oppheve dekning av diett etter sats

  For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves.

  05.04.2017

 • Endringer i bokføringsforskriften mv.

  Revisorforeningen støtter flere av forslagene til endinger i bokføringsforskriften, men er samtidig forundret over hvor få og uvesentlige endringer Finansdepartementet foreslår på det området som har vist seg å ha et betydelig potensiale for forenklinger.

  11.08.2016