48 000 skattemeldinger levert pr 12. april

Skatteetaten opplyser at det pr. 12 april er levert 48 000 skattemeldinger fra upersonlige skattepliktige. Det er noe foran fjorårets tall, opplyser Skatteetaten.

Publisert:

Når det gjelder selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting (SDF) så er det foreløpig bare levert i underkant av 200. Som tidligere omtalt, har skatteetaten besluttet å gi automatisk utsatt frist til 30 juni med bakgrunn i at det har vært krevende å utvikle gode løsninger. Skatteetaten presiserte i den forbindelse at disse som er gitt automatisk utsatt frist ikke kan søke om ytterligere utsettelse. Se Utsatt frist for visse selskaper.

Totalt er drøye 12 000 skattemeldinger (inkl. SDF 'ene og ENK) signert av revisor.

Skatteetaten opplyser at de foreløpig ikke opplever veldig stort trykk på antall henvendelser til brukerstøtten på selskap og at feilene som avdekkes rettes forløpende, i tett dialog med årsoppgjørsprogramleverandørene.

Lurer du på noe om den nye skattemeldingen?

Medlemmer som har spørsmål om ny skattemelding kan registrere ny fagsak.
Vi er i jevnlig dialog med Skatteetaten, så meld gjerne inn dine erfaringer (ris/ros) med den nye løsningen til:

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]