Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsføring

 • Regnskapsførerloven på høring

  Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.

  19.06.2018

 • Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

  Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.

  15.06.2018

 • NOU ny regnskapsførerlov

  Revisor- og regnskapsførerlovutvalget overleverte 1. juni sin utredning om ny regnskapsførerlov til Finansdepartementet. Utvalgets lovforslag i NOU 2018: 9 skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang på kompetente samarbeidspartnere i utførelsen av sine regnskapsplikter etter bokføringsloven, regnskapsloven og skatte- og avgiftslovgivningen.

  29.05.2018

 • Sletting av klientdelegeringer

  Tidligere varslet sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene er nå gjennomført.

  20.04.2018

 • Sjekklister for regnskapsåret 2017

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for årsoppgjøret 2017. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  19.01.2018

 • SAF-T fra 2020

  Bokføringspliktige må fra 1. januar 2020 gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form SAF-T.

  24.12.2017

 • SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017

  SAF-T (standard dataformat) vil tre i kraft 1. januar 2020. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

  30.10.2017

 • Ny personvernlovgivning

  Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

  17.10.2017

 • Regnskapsføreroppdrag

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og standarder knyttet til oppgaven regnskapsføreroppdrag.

  09.01.2015