Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsføring

 • Frister 2024

  Her finner du de mest sentralene fristene for innlevering av skattemelding for 2023.

  28.05.2024

 • 48 000 skattemeldinger levert pr 12. april

  Skatteetaten opplyser at det pr. 12 april er levert 48 000 skattemeldinger fra upersonlige skattepliktige. Det er noe foran fjorårets tall, opplyser Skatteetaten.

  15.04.2024

 • Skatteetaten har nå publisert SAF-T Financial versjon 1.30

  Det er "strammet inn" på bruk av standardformatet, endret strukturer, utvidet datatyper i en rekke elementer, og lagt til nye elementer for å gjøre standardformatet mer brukervennlig, og for å nærme seg en enklere overføring fra system til system. Det nye versjonen vil gjelde fra 01.01.25.

  22.03.2024

 • Ny skattemelding 2023

  Skatteetaten har lansert ny løsning for skattemelding (SKM) for selskaper. Her finner du veiledning, informasjon og lenker som vil være til nytte for revisor. I tillegg publiserer vi jevnlig relevante ofte stilte spørsmål på dette området.

  29.02.2024

 • Fra skjema til tema - veiledning

  Alle de gamle RF-skjemaene er nå erstattet av en næringsspesifikasjon og en skattemelding. Næringsspesfikasjonen og skattemeldingen er temabasert. Utgangspunktet for dette er regnskapsoppstillingen.

  21.02.2024

 • Skattemelding for selskap

  Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

  21.02.2024

 • Regnskapsmessig kontinuitet og andre ofte stilte spørsmål

  Når må bokførte verdier på aksjer videreføres selv om salgssummen er høyere? Hvem blir omfattet av de nye kravene til bærekraftsrapportering, og hvordan blir SMB-selskapene påvirket? Er vi à jour med kravene som stilles til oss på hvitvaskingsområdet? Dette er noen av temaene på Fagdagene digital 20. - 21. november.

  10.11.2023

 • Diverse spørsmål knyttet til kontrolloppstillingen

  Som følge av innføring av ny skattemelding (skattemelding for formues- og inntektsskatt) har det vært noe uklarhet knyttet til hvordan revisors plikter og ansvar i forhold til kontrolloppstillingen er påvirket. En kortfattet omtale av dette forholdet ble publisert 28. desember 2022, herunder linker til de relevante meldingene fra Skattedirektoratet.

  08.02.2023

 • Forslag til ny regnskapsførerlov til Stortinget

  Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper.

  17.06.2022

 • Regnskapsføreroppdrag

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og standarder knyttet til oppgaven regnskapsføreroppdrag.

  01.10.2018