Informasjon og veiledning for revisor

Kompensasjonsordningen: Bekreftelse av innholdet i søknaden fra en revisor eller regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020. 

Bekreftelsen gis i henhold til Skattedirektoratets veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.

Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, anbefales det å bistå klientene med beregningen av omsetningsnedgangen og i vurderingen av hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes.

Hvordan påvirker koronakrisen revisjonen?

De nasjonale og internasjonale effektene av koronakrisen virker ikke bare inn på selskapene og deres regnskaper, men vil også ha betydning for revisors arbeid.

Artikkelen "Hvordan påvirker koronakrisen revisjonen?" gir en kort oversikt over momenter revisor må tenke på som følge av koronakrisen.

Artikkelen er forbeholdt medlemmer i Revisorforeningen. Du må være innlogget for å få lesetilgang.

Koronaviruset - konsekvenser for årsregnskapet og revisjonsberetningen

De økonomiske konsekvensene av koronavirusutbruddet kan bli store for mange selskaper. Hvordan skal selskapene behandle dette i årsregnskapet, og hvordan skal revisor håndtere det i revisjonen?

Les mer om:

  • Hendelser etter balansedagen
  • Fortsatt drift
  • Revisor - hendelser etter balansedagen og fortsatt drift

i artikkelen Koronaviruset - årsregnskapet og revisor.

Artikkelen er forbeholdt medlemmer i Revisorforeningen. Du må være innlogget for å få lesetilgang.