Revisorforeningen mener

 • Tillit er samfunnets lim!

  Norges viktigste verdi og konkurransefortrinn er tillitskulturen, at vi stoler på hverandre, på institusjonene og myndighetene. Høy grad av tillit gjør at transaksjoner og prosesser kan gjennomføres raskere og rimeligere. Den bidrar også sterkt både til velferden og kulturen vi har i Norge.

  14.09.2021

 • Historisk topplederansettelse i Revisorforeningen

  Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund er ansatt som ny administrerende direktør i Revisorforeningen, og blir den første kvinnelige topplederen i Revisorforeningens historie. Den nye topplederens hovedprioritet: - Beskytte og styrke det norske tillitssamfunnet.

  20.01.2021

 • Cash eller kontroll?

  Det har igjen blitt nødvendig med strenge smitteverntiltak og nedstenging av virksomheter. Dette gjelder både virksomheter som er pålagt å stenge, og etter hvert også virksomheter som må stenge fordi kundene uteblir.

  03.12.2020

 • Statsbudsjettet og klimarisiko

  Mange venter spent på regjeringens forslag til statsbudsjett som kommer 7. oktober. Kommer det skattelettelser, nye skatteregler, nye pandemitiltak eller andre spennende forslag?

  05.10.2020