Siste faglige oppdateringer

 • Ny plan for bachelor-studiet

  Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny rådgivende plan for Bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA).

  Utdanning Revisjon 20.12.2018

 • Ny post i aksjonærregisteroppgaven

  I aksjonærregisteroppgaven er det for 2018 kommet inn en ny post 7 - total formuesverdi for selskapet. Revisorforeningen har fått opplyst av Skatteetaten at posten ikke er obligatorisk.

  Skatt 18.12.2018

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

  Bokføring 14.12.2018

 • Klimarisikoutvalget og rapportering

  Det regjeringsoppnevnte klimarisikoutvalget mener vi må forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn. Det påvirker revisorene både som rådgiver og som revisor.

  Regnskap Samfunnsansvar 12.12.2018

 • Endringer i bokføringsforskriften

  Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019. Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene.

  Bokføring 20.11.2018

 • Forenklet IFRS

  Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).

  Regnskap 19.11.2018