En kategori godkjente revisorer – statsautorisert revisor

Alle registrerte revisorer blir statsautoriserte ved lovens ikrafttredelse. Overgangsordning for bachelorkandidater som er i relevant praksis.

Publisert:

Lovutvalget foreslår:

  • Det skal bare være én kategori godkjente revisorer med tittelen statsautorisert revisor.
  • De som skal godkjennes, må ha en relevant mastergrad. Se nærmere omtale i egen sak.
  • Registrerte revisorer ved lovens ikrafttredelse, får tittelen statsautorisert revisor.
  • Personer som før 1. juli 2019 har fullført dagens utdanningskrav for å bli registrert revisor og påbegynt relevant praksis, gis godkjenning som statsautorisert revisor. Disse søkerne må ha oppfylt praksiskravet og søkt om godkjenning senest 1. januar 2024.

Konsekvenser:

  • Revisjonsklientene og regnskapsbrukerne behøver ikke å forholde seg til ulike kategorier av godkjente revisorer.
  • Tittelen vil ikke reflektere at det i en lengre overgangsperiode etter lovens ikrafttredelse vil være revisorer som er godkjent på grunnlag av ulike utdanningsnivåer.

Begrunnelse:

Utvalget legger vekt på at én revisortittel passer best med forslaget om at revisorgodkjenning fremover skal kreve en relevant mastergrad. Utvalget anser at én revisortittel er enkelt og tilstrekkelig opplysende for brukerne.