Revisorutdanningen

Fra 2021 er det krav om fullført mastergrad i regnskap og revisjon for å få revisorgodkjenning. Det gjelder imidlertid en overgangsordning for de som per 1.1.2021 hadde påbegynt eller fullført en bachelorgrad i regnskap og revisjon. Alle som godkjennes får nå tittelen statsautorisert revisor.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

  • Fra ikrafttredelsen av ny revisorlov 1.1.2021 må de som søker om revisorgodkjenning ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon.
  • Det gjelder imidlertid en overgangsregel om at de som per 1.1.2021 hadde påbegynt eller fullført en bachelergrad i regnskap og revisjon, kan søke om revisorgodkjenning innen 31. desember 2025.
  • Alle som får revisorgodkjenning får tittelen statsautorisert revisor.
  • Finansdepartementet har gitt forskrift om karakterkrav. Statsautorisert revisor skal ha karakteren C eller bedre i alle eksamener på de siste to årene av mastergraden når bokstavkarakterer er brukt som vurderingsuttrykk.
  • En utlenlandsk mastergrad som tilsvarer en mastergrad i regnskap og revisjon oppfyller utdanningskravet i loven. Finanstilsynet avgjør om graden oppfyller lovkravet. En utenlandsk mastergrad som ikke kvalifiserer direkte, kan gi grunnlag for fritak i enkeltfag ved masterstudiet i regnskap og revisjon.

Konsekvenser:

  • Etter overgangsperioden vil en bachelorgrad i regnskap og revisjon ikke gi grunnlag for å få revisorgodkjenning. BRR-kandidater må bygge på bachelorgraden med en mastergrad i regnskap og revisjon for å få revisorgodkjenning.
  • Kandidater som har en mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) kan som tidligere oppfylle utdanningskravet ved å ta ett års tilleggsutdanning på MRR-studiet for å få revisorgodkjenning.

Begrunnelse:

Finansdepartementet viser til at et solid teoretisk grunnlag er helt sentralt for revisorenes evne til å ivareta sin funksjon i møte med et stadig mer spesialisert og sammensatt næringsliv der virksomhetene drives etter ulike og til dels komplekse forretningsmodeller i stadig endring.