Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 92 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Skjevdeling av utbytte over lenger tid

  Kan skjevdeling av utbytte mellom aksjeeiere avtales for lengre tid enn to år, jf. forbudet i aksjeloven § 8-3 annet ledd?

  Foretaksrett 21.02.2018

 • Tegning til pålydende og overkurs

  Er det noe i veien for at en eller flere av stifterne tegner seg til pålydende, mens andre tegner seg med overkurs? Må man først stifte selskapet til pålydende og gjennomføre en rettet emisjon med overkurs etter at selskapet er stiftet?

  Foretaksrett 15.02.2018

 • Innsigelser ved kapitalnedsettelse

  AS Forretningsbygg har besluttet å sette ned aksjekapitalen fra kr 600 000 til kr 100 000 ved å gjøre en utbetaling på kr 500 000. Selskapet er solid og har en egenkapital på fire millioner kroner. En kjøper av et nyoppført bygg, har gått til søksmål mot selskapet med påstand om diverse mangler o...

  Foretaksrett 10.01.2018

 • Nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap utover tapsbeløpet

  Et selskap har en aksjekapital på kr 500 000 og et udekket tap på kr 100 000. Selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen til lovens minimumsbeløp, kr 30 000, dvs. utover det udekkede tapet. Er det tillatt?

  Foretaksrett 27.02.2018

 • Kreditt til aksjeeiere - konsernunntaket

  Gjelder konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2 når konsernspissen er et ansvarlig selskap?

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Kreditt til aksjeeiere mv, jf. § 8-7 og nærstående etter § 1-5

  Personen X eier 100 % av A AS og C AS. X eier også 49 % av B AS. AS C eier 10 % av B AS. A AS ønsker å yte et lån til B AS. Omfattes lånet fra A AS av reglene i aksjeloven § 8-7?

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Lån mellom selskaper eid av samme person

  Tilfelle 1: Person A eier 100 % av AS B og 100 % av AS C. AS C skal yte lån til AS B. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7? Tilfelle 2: Person A eier Holding AS B 100 % som igjen eier Datter AS C 100 %. A eier i tillegg AS D 100 %. AS C skal yte et lån til AS D. Rammes dette låne...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Lån - konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2

  Holding AS har tre datterselskaper. Det er gitt lån mellom datterselskapene. Lånet kom inn under konsernunntaket i § 8-7 (3) nr 2 og lånet var derfor ikke omfattet av de særskilte reglene om kreditt til aksjeeier mv. Ved en etterfølgende fisjon av Holding AS kom de tidligere søsterselskapene ut a...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Omfanget av aksjeloven § 3-8

  Aksjeselskap A eies av aksjeselskapene B (70 %) og C (30 %). B eies igjen av aksjeselskapet D (100 %). Det inngås en avtale mellom selskap A og D, som innholdsmessig omfattes av reglene i aksjeloven § 3-8. Må det utarbeides redegjørelse og fattes vedtak om godkjennelse av avtalen i generalforsaml...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Bruk av møteleders dobbeltstemme på generalforsamlingen

  I et aksjeselskap er det vedtektsbestemt at styreleder er møteleder på generalforsamlingen. Det er to aksjeeiere i selskapet som hver eier 50 %. De to eierne sitter i styret, og i tillegg består styret av et eksternt styremedlem. I vedtektene står det at antall styremedlemmer kan være fra to til...

  Foretaksrett 04.07.2017