Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 75 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Regnskapsføring for tidligere revisjonsklient

  Fra når kan revisor påta seg å føre regnskap for en klient som skal velge bort revisjon?

  Revisjon 15.02.2021

 • Opplysningsplikt til namsmannen

  Vi har blitt kontaktet av namsmannen vedrørende en ny kunde som har stiftet et AS ved hjelp av et betydelig tingsinnskudd. Vedkommende aksjonær har ifølge namsmannen flere uoppgjorte saker og namsmannen lurte på hvordan vedkommende kunne ha mulighet til å skyte inn så store verdier. I brevet fra...

  Revisjon 15.02.2021

 • Lagring av revisjonsdokumentasjon på utenlandske servere

  Vi vurderer å bli mest mulig papirløse i vårt revisjonsselskap ved å bruke Microsoft sine skytjenester i stedet for egen serverpark. Dataene for europeiske kunder lagres på servere i Irland og i Nederland. Inneholder regelverket bestemmelser om oppbevaringssted for revisjonsdokumentasjonen?

  Revisjon 15.02.2021

 • Når forrige revisor ikke svarer

  Jeg har mottatt forespørsel om å påta meg et revisjonsoppdrag. I den forbindelse har jeg bedt om uttalelse fra forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at jeg ikke bør påta meg oppdraget. Forrige revisor har ikke besvart min henvendelse, på tross av at jeg har purret flere...

  Revisjon 15.02.2021

 • Felles engasjementsavtale for konsern

  Kan det inngås en felles engasjementsavtale med morselskapet og dets datterselskap?

  Revisjon 17.01.2020

 • Revisjonsplikt for alternative investeringsfond (AIF) og forvaltere av AIF

  En forvalter av et AIF (alternativt investeringsfond) med samlet forvaltningskapital under terskelverdiene i AIF-loven § 1-4 trenger ikke tillatelse (konsesjon) for å drive virksomheten, men har plikt til å registrere seg hos Finanstilsynet. Vi har et aksjeselskap som kunde. Selskapet er ...

  Revisjon 01.11.2021

 • Ny oppdragsansvarlig revisor – nytt engasjementsbrev?

  Vårt revisjonsselskap er valgt som revisor for ABC AS. En av våre oppdragsansvarlige revisorer har gått av med pensjon. Må det inngås ny engasjementsavtale med ABC AS som følge av at vedkommende ikke lenger er oppdragsansvarlig revisor for ABC AS?

  Revisjon 15.02.2021

 • Foregående års regnskap ikke revidert

  Vi ble i 2022 valgt som revisor for et foretak som fravalgte sin tidligere revisor i 2017, og foretaket hadde frem til 2021 ikke revisor. Hvordan skal vi forholde oss til at foregående års regnskap ikke er revidert i revisjonsberetningen?

  Revisjon 18.04.2022

 • Forholdet mellom ny og tidligere revisor - ikke revisor forrige regnskapsår

  Et aksjeselskap har tidligere hatt revisor, men hadde fravalgt revisjon for forrige regnskapsår. Gjelder bestemmelsene i revisorloven § 9-2 om plikt til å gi opplysninger til ny revisor i dette tilfellet?

  Revisjon 15.02.2021

 • Avtaler med regnskapsfører

  Kan en revisor ha et avtaleforhold til en regnskapsfører og samtidig revidere regnskapene til regnskapsførerens kunder?

  Revisjon 25.10.2021