Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsfører

 • Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

  Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

  24.06.2021

 • Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

  Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv. Finanstilsynet påpeker at flere banker har startet opp regnskapsførervirksomhet, og at integrering av banksystemer og regnskapssystemer er en del av pågående digitaliseringsprosesser.

  15.06.2021

 • Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte september 2020 - februar 2021

  Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden fra 1. september 2020 og ut februar 2021. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.

  10.03.2021

 • Sjekklister

  Oppdatering 8.3.2021: Oversikten over skjemaer for fastsetting (skattemeldinger) er tilføyd i del 5 av sjekklistene. Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2020/01.01.2021. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  08.03.2021

 • Revisorer som driver i enkeltpersonforetak - endringer fra 2021

  Med ny revisorlov fra 2021 får revisorer som driver i enkeltpersonforetak revisjonsplikt og blir underlagt risikostyringsforskriften og krav til kvalitetsstyring. Revisjonsplikt og risikostyring gjelder også for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak.

  19.01.2021

 • Om kompensasjonsordning 1

  Her får du en oversikt over kompensasjonsordning 1 for perioden mars - august 2020. Bekreftelse på søknadene fra revisor eller regnskapsfører sendes inn senest innen fristen for fastsetting av årsregnskapet.

  09.12.2020

 • Bistand og informasjon til offentlig kontrollmyndighet

  Bistand til offentlig kontrollmyndighet etter bokføringsloven § 14 skal gis vederlagsfritt. Med offentlig kontrollmyndighet menes myndigheter som har et legitimt behov for regnskapsmateriale i sin kontroll av pliktig regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i regnskapsloven, skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven.

  26.11.2020

 • Avtale om nye koronatiltak for næringslivet - 16.11.2020

  Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 - februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen.

  16.11.2020

 • Endring i GRFS

  Som følge av ny skatteforvaltningslov, samt endring av regnskapsførerforskriften er det gjort endringer i GRFS. Utover dette er det gjort enkelte språklige endinger og korreksjoner. Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere.

  26.06.2017