Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsfører

 • Sanksjonene mot Russland - oppdatering

  Siden invasjonen av Ukraina, er det innført åtte sanksjonspakker mot Russland basert på sanksjonspakkene i EU. Den siste av disse trådte i kraft 28. oktober 2022.

  28.10.2022

 • Forslag til ny regnskapsførerlov til Stortinget

  Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper.

  17.06.2022

 • Sjekklister

  28.2.2022: Oversikten over skjemaer for fastsetting i del fem er oppdatert med skjemaene som gjelder for skattemeldingen 2021. Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2021/01.01.2022. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  28.02.2022

 • Tematilsynsrapport hvitvaskingsloven

  Finanstilsynets rapport fra tematilsynet med revisjons- og regnskapsførerforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven er nå publisert. Tematilsynet ble gjennomført i 2020 og 2021.

  21.12.2021

 • Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte september 2020 - februar 2021

  Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden fra 1. september 2020 og ut februar 2021. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.

  10.03.2021

 • Om kompensasjonsordning 1

  Her får du en oversikt over kompensasjonsordning 1 for perioden mars - august 2020. Bekreftelse på søknadene fra revisor eller regnskapsfører sendes inn senest innen fristen for fastsetting av årsregnskapet.

  09.12.2020

 • Endring i GRFS

  Som følge av ny skatteforvaltningslov, samt endring av regnskapsførerforskriften er det gjort endringer i GRFS. Utover dette er det gjort enkelte språklige endinger og korreksjoner. Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere.

  26.06.2017