Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsfører

 • Bekreftelser i regnskapsførerloven

  Finanstilsynet foreslår å presisere at regnskapsførerloven også gjelder når et regnskapsforetak avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet. I vårt høringssvar er vi opptatt av at tilliten til bekreftelser kan svekkes hvis det ikke stilles forsvarlige krav.

  25.04.2024

 • Revisor sikrer tilliten til bekreftelser

  Finanstilsynet vil inkludere myndighetspålagte bekreftelser fra en regnskapsfører i virkeområdet til regnskapsførerloven. For å bevare solide strukturer som sikrer tillit i samfunnet, mener vi at forslaget må følges opp på en måte som kan sikre at bekreftelsene gir den tryggheten som forventes.

  25.04.2024

 • Sjekklister

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2023/01.01.2024. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  20.02.2024

 • Skatteetatens informasjonsmøte om ny skattemelding for selskap

  RF-skjemaene for skatt er historie og denne våren må alle selskaper levere den nye skattemeldingen gjennom et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram. Nå kan du se opptak fra Skatteetatens digitale informasjonsmøte om ny skattemelding 23. januar. Ruben Bjerketveit i Revisorforeningen kommer med gode råd til oss revisorer i siste del.

  23.01.2024

 • Oppdatert sjekkliste bokføring

  Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste på bokføring pr. september 2023. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  25.09.2023

 • Praksiskrav for godkjenning som regnskapsfører

  Finansdepartementet har gjort en endring i regnskapsførerforskriften. Endringen er en utvidelse av overgangsregelen om praksiskrav for godkjenning som statsautorisert regnskapsfører.

  03.07.2023

 • Forslag til ny regnskapsførerlov til Stortinget

  Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper.

  17.06.2022

 • Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte september 2020 - februar 2021

  Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden fra 1. september 2020 og ut februar 2021. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.

  10.03.2021

 • Om kompensasjonsordning 1

  Her får du en oversikt over kompensasjonsordning 1 for perioden mars - august 2020. Bekreftelse på søknadene fra revisor eller regnskapsfører sendes inn senest innen fristen for fastsetting av årsregnskapet.

  09.12.2020

 • Regnskapsføreroppdrag

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og standarder knyttet til oppgaven regnskapsføreroppdrag.

  01.10.2018

 • Endring i GRFS

  Som følge av ny skatteforvaltningslov, samt endring av regnskapsførerforskriften er det gjort endringer i GRFS. Utover dette er det gjort enkelte språklige endinger og korreksjoner. Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere.

  26.06.2017