Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsfører

 • Rettelse: Altinn moderniseres – og skal ikke saneres

  I forbindelse med en spørreundersøkelse fra Skatteetaten, som vi omtalte i nyhetsbrevet onsdag denne uken, kunne man få inntrykk av at Altinn skal saneres i 2025. Dette stemmer ikke, og feilen ble raskt rettet opp på nettsidene til Skatteetaten, Revisorforeningen og Regnskap Norge.

  27.04.2023

 • Sluttrapportering av gjennomførte energitiltak

  Enova har nå åpnet for sluttrapportering i energitilskuddsordningen. For å få utbetalt støtte til gjennomførte energitiltak må selskapene sende inn en sluttrapport når alle tiltak er gjennomført. Dette gjøres via Altinn. Hvis innvilget investeringstilskudd ved tilsagn overstiger en million skal sluttrapport signeres av revisor eller autorisert regnskapsfører.

  26.04.2023

 • Sjekklister

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2022/01.01.2023. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  12.02.2023

 • Sanksjonene mot Russland - oppdatering

  Siden invasjonen av Ukraina, er det innført ni sanksjonspakker mot Russland basert på sanksjonspakkene i EU. Den siste av disse trådte i kraft 30. januar 2023. Norge vil også innføre EUs tiende sanksjonspakke fra 25. februar 2023.

  02.02.2023

 • Skattedirektoratet har snudd om kontrolloppstillingen

  Skattedirektoratet har nå snudd og krever at de som ikke går over til den nye skattemeldingen fortsatt må levere RS-1022 sammen med de andre skjemaene. Vi får da forskjellig løsning for to skattemeldingsalternativene.

  20.12.2022

 • Regler for kontrolloppstillingen endres

  En endring i skatteforvaltningsforskriften medfører at kontrolloppstillingen ikke lenger skal sendes inn med skattemeldingen. I motsetning til det Skatteetaten først opplyste, gjelder dette imidlertid kun for de som bruker den nye skattemeldingen. I gammel løsning sendes RF-1022 inn sammen med skattemeldingen, som før.

  20.12.2022

 • Stortinget har vedtatt ny regnskapsførerlov

  Regjeringen fremmet i juni forslag om ny regnskapsførerlov. Finanskomiteen på Stortinget avga sin innstilling i november. Flertallet foreslo ingen endringer fra Regjeringens lovforslag. Nå har Stortinget vedtatt loven.

  14.12.2022

 • Endring i forskrift om strømstøtte til næringslivet

  Kort oppsummert er dette en justering som åpner for at foretak kan søke energitilskudd selv om strøm eller fjernvarme blir viderefakturert fra en annen part, for eksempel utleie av lokaler. Revisors kontrollhandlinger er også oppdatert.

  24.11.2022

 • Forslag til ny regnskapsførerlov til Stortinget

  Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper.

  17.06.2022

 • Kompensasjonsordning 2 - kontantstøtte september 2020 - februar 2021

  Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden fra 1. september 2020 og ut februar 2021. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.

  10.03.2021

 • Om kompensasjonsordning 1

  Her får du en oversikt over kompensasjonsordning 1 for perioden mars - august 2020. Bekreftelse på søknadene fra revisor eller regnskapsfører sendes inn senest innen fristen for fastsetting av årsregnskapet.

  09.12.2020

 • Regnskapsføreroppdrag

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og standarder knyttet til oppgaven regnskapsføreroppdrag.

  01.10.2018

 • Endring i GRFS

  Som følge av ny skatteforvaltningslov, samt endring av regnskapsførerforskriften er det gjort endringer i GRFS. Utover dette er det gjort enkelte språklige endinger og korreksjoner. Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere.

  26.06.2017