Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Rimelig lån i arbeidsforhold

  Ansatte i bedrifter som tilbys gunstige lån gjennom tjenestepensjonsordning i et forsikringsselskap beskattes ikke for rentefordel etter reglene om rimelige lån i arbeidsforhold.

  Skatt 11.06.2015

 • Ny seier for Soler

  Høyesterett mente at Erik Soler drev personlig virksomhet ved sin aktivitet i Start Toppfotball AS. Han fikk derfor fradrag for tap ved innfrielse av en garanti på kr. 4,3 millioner som han hadde stilt.

  Skatt 03.06.2015

 • Kompensasjon ved delt bruk av bygg

  Skattedirektoratet har uttalt seg om beregning av kompensasjon for merverdiavgift for kostnader som gjelder bygg som delvis brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet.

  Avgift 29.05.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  Skatt Regnskap 07.05.2015

 • Høyesterettsdom om innsynsrett

  Ligningsmyndighetene hadde ikke begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en skjønnsligning ved å bruke et hemmelig sammenligningsgrunnlag som skattyter ikke fikk innsyn i.

  Skatt 09.04.2015

 • Omvendt mor-datterfusjon

  Finansdepartementet bekrefter at det ikke er krav til kapitalforhøyelse der morselskap fusjoneres inn i heleid datterselskap. Vederlaget til aksjonæren kan i sin helhet bestå av egne aksjer som datterselskapet erverver ved fusjonen.

  Skatt 17.03.2015

 • Sakskostnader må dekkes av skattyter selv

  Høyesterett kom til at en skattyter bare kan kreve dekning fra statskassen for kostnader til å få endret et ligningsvedtak hvis det er tale om skattyterens egne kostnader

  Skatt 12.03.2015