Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Dobbeltbeskatning er ulovlig

  Høyesterett slo fast at et ligningsvedtak måtte oppheves fordi det innebar at samme inntekt ble skattlagt to ganger.

  Skatt 18.09.2015

 • Betinget skattefritak

  Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon av en forretningseiendom kan reinvesteres i nytt bygg på en annen tomt.

  Skatt 07.09.2015

 • The Nordic standard for audits of small entities - consultation paper

  Attached is a draft of the Nordic standard for audits of small entities ("the Nordic standard"). The Nordic standard has been developed by the Nordic Federation of Public Accountants (NRF) and are released for consultation by the institutes of public accountants in Sweden, Denmark, Finland, Iceland and Norway.

  01.07.2015

 • Uttaksbeskatning ved overføring av gårdsbruk

  Overføring av gårdsbruk ved gave eller gavesalg med påfølgende bortforpaktning til giveren i en periode før mottakeren begynner med aktiv drift, utløser normalt uttaksbeskatning for giveren.

  Skatt 01.07.2015

 • Forslag til ny regnskapslov

  Regnskapslovutvalget har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Forslaget innebærer betydelige endringer. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk blir borte. Utvalget følger opp forslaget fra Norsk RegnskapsStiftelse om en norsk regnskapsstandard i tråd med IFRS for SMEs for foretak med alminnelig regnskapsplikt.

  Regnskap 26.06.2015

 • Rimelig lån i arbeidsforhold

  Ansatte i bedrifter som tilbys gunstige lån gjennom tjenestepensjonsordning i et forsikringsselskap beskattes ikke for rentefordel etter reglene om rimelige lån i arbeidsforhold.

  Skatt 11.06.2015

 • Ny seier for Soler

  Høyesterett mente at Erik Soler drev personlig virksomhet ved sin aktivitet i Start Toppfotball AS. Han fikk derfor fradrag for tap ved innfrielse av en garanti på kr. 4,3 millioner som han hadde stilt.

  Skatt 03.06.2015

 • Kompensasjon ved delt bruk av bygg

  Skattedirektoratet har uttalt seg om beregning av kompensasjon for merverdiavgift for kostnader som gjelder bygg som delvis brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet.

  Avgift 29.05.2015

 • Søknad om avvikende regnskapsår

  Regnskapspliktige som ikke omfattes av de konkrete unntakene i regnskapsloven § 1-7 første ledd må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å kunne benytte avvikende regnskapsår.

  Skatt Regnskap 07.05.2015