Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Aksjeloven endres

  Regjeringen har foreslått flere endringer i aksjeloven. Det foreslås endringer i kapitalreglene, enkelte endringer om aksjeselskapers organisering, i reglene for styrets handleplikt og tilpasning til elektroniske løsninger.

  Selskapsrett 21.04.2017

 • Grensen for revisjonsplikt

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

  Revisjon Selskapsrett 21.04.2017

 • ESMAs årsrapport for 2016

  I årsrapporten oppsummerer den europeiske tilsynsmyndigheten, ESMA, blant annet tilsynet med og kontroll av den finansielle rapporteringen for IFRS-rapporterende foretak i EU/EØS i 2016.

  Regnskap 19.04.2017

 • Skogbruk og MVA

  Skogeieres rett til å bli stående registrert i merverdiavgiftsregisteret skal fremdeles vurderes over en 5 års periode.

  Avgift 05.04.2017

 • Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016

  Finanstilsynet gjennomførte i 2016 et tematilsyn der 65 revisjonsselskaper besvarte spørsmål om interne retningslinjer og rutiner for bruk av stikkprøver. Nå foreligger rapporten.

  Revisjon 04.04.2017